Notaris Thomas DUSSELIER, Te Knokke-Heist

 

Notaris Thomas DUSSELIER

Te Knokke-Heist

 

Notaris Thomas DUSSELIER

Natiënlaan 118
8300 Knokke-Heist
Tel. (050) 63.20.20
Fax. (050) 63.20.30

BV
BTW BE 0865609192
RPR Gent
Verzekeringen van het Notariaat cv
Ingeschreven in het Genootschap van notarissen van de provincie West-Vlaanderen

 

Wat betekent "reservataire erfgenaam"?

27 januari 2023

Ons erfrecht is zo opgebouwd dat sommige personen in ons gezin extra worden beschermd. Deze personen zullen altijd van je erven; je kan ze niet zomaar onterven via bv. een testament. Ze hebben recht op een "reservatair erfdeel". Deze beschermde erfgenamen zijn:

- De kinderen

- De langstlevende echtgenoot. 

De kinderen

Kinderen hebben in ons erfrecht samen recht op de helft van je nalatenschap. Hoeveel elk kind minimaal moet erven, hangt af van het aantal kinderen.

  • Is er één kind, dan bedraagt het reservatair erfdeel van het kind de helft van de nalatenschap;
  • zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de
  • zijn er drie kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/6de
  • ... 

Over de andere helft van de nalantenschap kan je vrij beschikken (via testament of via een schenking). We noemen dit het 'beschikbaar deel'. 

Als een kind te weing zou krijgen omdat er bijvoorbeeld te veel werd geschonken aan een andere persoon, kan het benadeelde kind een vordering tot inkorting instellen. Dit is een procedure waarbij het kind kan vragen dat zijn erfdeel wordt vervolledigd tot zijn wettelijk minimum. Een kind kan ook kiezen om deze procedure niet in te stellen. 

De langstlevende echtgeno(o)t(e)

Ook de getrouwde partner geniet van een bijzondere bescherming in ons erfrecht. Wettelijk gezien erft de langstlevende de hele nalatenschap in vruchtgebruik. Een getrouwde persoon kan uiteraard schenken of een testament opstellen in het voordeel van andere mensen. Het reservatair deel - dus wat een getrouwde persoon altijd minstens erft - bedraagt ofwel de gezinswoning in vruchtgebruik (concrete reserve), ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik (abstracte reserve). De langstlevende heeft de keuze.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een getrouwde partner onterfd worden (bv. in het geval de partners al een lange tijd apart leven of zich in een echtscheidingsprocedure bevinden en dit zo regelen in de echtscheidingsovereenkomst). 

Hebben ouders recht op een 'reservatair erfdeel'? 

Nee. Ouders kunnen erven als er geen kinderen zijn, maar hun wettelijk erfdeel kan ontnomen worden door bv. een testament op te stellen of te schenken in het voordeel van iemand anders. 

Heeft een wettelijk samenwonende partner recht op een 'reservatair erdeel'? 

Nee. Enkel getrouwde partners zijn beschermd. Een wettelijk samenwonende partner heeft wettelijk gezien recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning, maar dit kan dus ontnomen worden via bijvoorbeeld een testament.

Bron: Fednot

Nieuwe brochure voor bewindvoerders

25 januari 2023

Nieuwe publicatie van de Koning Boudewijnstichting

Als iemand geen beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen of over zichtzelf, kan het bewind een oplossing zijn om de deze persoon beter te beschermen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan die de persoon helpt met deze beslissingen of ze in zijn plaats kan nemen. De bewindvoerder kan een professional zijn, maar ook een partner, een (naast) familielid, een buur of een goede kennis. Beroep doen op een bewindvoerder is een ingrijpende en soms emotionele beslissing.

Veel mensen overwegen om de taak als bewindvoerder op te nemen, maar ze schrikken terug voor deze rol. Ze zitten met vragen. Wat is gerechtelijke bescherming?  Wat doet een bewindvoerder? Hoe verloopt heel dat proces? Wat als de beschermde persoon niet wil meewerken? Op deze en andere vragen biedt deze praktische eerstelijnsgids een antwoord.

Deze publicatie is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat in samenwerking met de FOD Justitie.

Vind hier de brochure voor bewindvoerders

Bron: Fednot

1 op 1 met de notaris: Helena over het dossier dat haar altijd zal bijblijven.

23 januari 2023

In ‘1 op 1 met de notaris’ werpen we een blik achter de schermen van het leven als notaris. Deze week vertelt notaris Helena ons over een dossier dat haar voor altijd zal bijblijven.

Bron: Fednot

 

Nele DE LILLE
Kandidaat-notaris

ndl(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Sophie HAERS
Kandidaat-notaris

sh(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Charlotte DE VROEY
Master in het notariaat

cdv(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Isabelle DEZUTTER
Master in de rechten

id(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Baudouin D'HOOGHE
Master in het notariaat

bd(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Patricia VANDEN BUSSCHE
Master in de rechten

pvdb(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Johanna D’HONDT
Notarieel medewerkster

jd(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Magali DRUWEL
Notarieel medewerkster

md(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Danna MARTENS
Notarieel medewerkster

dm(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Virginie TRAEN
Notarieel medewerkster

vt(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Melanie VAN MAELE
Notarieel medewerkster

mvm(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Karline VAN PARIJS
Notarieel medewerkster

kvp(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

Julie VERMEIRE
Notarieel medewerkster

vj(plaats the 'at' sign hier)tdnotaris.be

 

Immo

Online verkoop € 300.000

Appartement
Parkstraat 23/25
8301 Heist-aan-Zee

Online verkoop € 15.000

Garage
Messidorlaan 201
1180 Ukkel

Online verkoop € 225.000

Appartement
Paul Parmentierlaan 235
8300 Knokke-Heist

Online verkoop € 285.000

Appartement
Victor Lamoralstraat 6
8300 Knokke-Heist

Online verkoop € 150.000

Appartement
Zoutelaan 63/67
8300 Knokke-Heist

Openbare verkoop

Huis
Britspad 14
8300 Knokke-Heist

Openbare verkoop

Huis
Britspad 16
8300 Knokke-Heist

Openbare verkoop

Huis
Oosthoekplein 18
8300 Knokke-Heist

 

Notaris Thomas DUSSELIER

Natiënlaan 118
8300 Knokke-Heist
Tel. (050) 63.20.20
Fax. (050) 63.20.30

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:00   14:00 > 17:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 17:00  
W 09:00 >  12:00   14:00 > 17:00  
D 09:00 >  12:00   14:00 > 17:00  
V 09:00 >  12:00   14:00 > 17:00  
Z gesloten  
Historiek Parking

Parking

Parking beschikbaar naast het notariaat.

Historiek

Opvolger van:
Meester Lucas Vanden Bussche

Verlofperiodes